facebook-icon
instagram icon
youtube icon
email icon

Eiropas fondi

Projekts "Saules paneļu uzstādīšana Slāvu ielā 4A, 4L, Daugavpilī" 

Projekta mērķis: 

Energoefektivitātes paaugstināšana

Pieteikums dalībai programmā nr. PIET-EE1-147 Aizdevuma līgums Nr.271688/01

Videi draudzīgs dzīvesveids, gudra resursu izmantošana un zaļā enerģija ir virzieni, kas mūsdienās ir aktuāli un ieņem būtisku lomu. AS LATVIJAS MAIZNIEKS attīstot un investējot zaļās enerģijas tehnoloģijā uzstāda saules paneļus, lai paaugstinātu energoefektivitāti uzņēmējdarbībā.

 uploaded pictureuploaded pictureuploaded picture

Projekts „ Produkcijas uzglabāšanas iespēju pilnveidošana

Projekta mērķis:

Pilnveidot produkcijas uzglabāšanas procesu.

Projekta Nr. 19-00-A00402-000057

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

uploaded picture

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Projekts „Maizes ražotnes modernizācija”

Projekta mērķis:

Ražošanas procesu modernizācija.

Projekta Nr. 18-00-A00402-000064

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

uploaded picture

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”

Projekta mērķis:

Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

Projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

AS “LATVIJAS MAIZNIEKS” un biedrība “Latvijas Darba devēju konfederācija” 2019.gada 04.janvārī ir noslēguši Sadarbības līgumu Nr. SAM 8.5.1./6-12.1.3./2164 par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanu, kas finansiāli atbalstīts no Eiropas Savienības Sociālā fonda.

Īstenošanas termiņš: No 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

 

 

 

  Projekts „Ražotnes rekonstrukcija un modernizācija”

Projekta mērķis:

Ceha rekonstrukcija un izejvielu automātiskās dozēšanas sistēmas iegāde

Projekta Nr. 16-00-A00402-000087

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

uploaded picture

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Projekts „Maizes ražošanas paplašināšana”

Projekta mērķis:

·        iegādāties ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu komplektu,

·        iegādāties kastu transportēšanas un sakraušanas sistēmas,

·        iegādāties rudzu mīklas dalītājus.

Projekta Nr. 15-00-A00402-000073

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

uploaded picture

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 


Projekts “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”

AS„LATVIJAS MAIZNIEKS” piedalās biedrības „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”  (LIAA līgums Nr. L-APA-10-0017, projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/007), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.


 Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

AS„LATVIJAS MAIZNIEKS” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.


LATVIJAS MAIZNIEKS uzsāk sadarbību ar LIAA

AS Latvijas Maiznieks un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šī gada 15. augustā ir noslēgušas līgumu par projekta „Rudzu un saldskābmaizes ražošanas līnijas iegādi” īstenošanas un nosacījumiem un kārtību.   Projekta kopējās izmaksas ir 2 820 380.00 EUR. Finansējuma intensitāte ir 45%.

2014.gada novembrī tiek uzstādīta projekta ietvaros paredzētā ražošanas līnija.

2014.gada 30.decembrī tiek nodota ekspluatācijā projekta ietvaros paredzētā ražošanas līnija.

2015.gada janvārī AS “LATVIJAS MAIZNIEKS” uzsāk jaunās produkcijas ražošanu.


Projekts „Maizes izstrādājumu ražošanas attīstība”

Projekta mērķis:

Iepakošanas iekārtas un kastu transportēšanas un sakraušanas sistēmas komplekta iegāde.

 Projekta Nr. 17-00-A00402-000023 

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. 

 uploaded picture


                  Projekts „Formas maizes ražošanas attīstība”

Projekta mērķis:

Tvaika katla iegāde

Projekta Nr. 17-00-A00402-000100

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

uploaded picture

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.